Gartner

Gartner beschrijft in haar artikel “Organizing for Big Data Through Better Process and Governance“ hoe big data moet worden georganiseerd. Met big data kunnen voordelen worden behaald op het gebied van operationeel beheer, klantbeheer, risk management en bedrijfmodelinnovatie. Toch komt big data nog nauwelijks van de grond in vergelijking met de aandacht dat het krijgt. Het blijft vooral bij prototypes maar de weg naar operationele systemen is vaak nog ver weg.

Gartner geeft in hetzelfde artikel aan dat big data moet worden beschouwd als een proces. Dit proces bestaat uit 4 stappen. De eerste 2 houden zich bezig met exploratie, de laatste 2 met exploitatie.

Bij stap 1 worden ideeën verzameld, inductief of deductief. Deze ideeën worden in stap 2 getoetst door ze toe te passen in experimenten. Overleeft een idee stap 2, dan wordt in stap 3 een business case gemaakt waarbij waarde tegen kosten worden afgezet. Uiteindelijk moeten in stap 4 de ideeën worden geïmplementeerd. En dat is waar het veelal stokt. Gartner geeft aan dat de afstand tussen de big data teams en IT te groot is omdat ideeën vertaald moeten worden naar een vorm waarmee IT het kan implementeren. Toepassing van DevOps teams zou volgens Gartner een oplossing zijn.

Conduct

AvenQure biedt een oplossing die stap 4 overbodig maakt, en daarmee tevens stap 3. Die oplossing levert ze in de vorm van het product Conduct. Conduct is een process automation platform. Conduct biedt een platform waarop naar hartenlust geëxperimenteerd kan worden met big data doordat het enerzijds non-intrusive van aard is, en operationele processen dus niet geraakt worden, en anderzijds doordat het de automatisering van processen impliciet uitvoert; Conduct draagt zorg voor kwaliteitsaspecten zoals security, performance, availability én dus maintainability. Dit maakt het organiseren van big data een zeer flexibel proces. En in hetzelfde artikel beaamt Gartner dat juist flexibiliteit is vereist bij het organiseren van big data.


Conduct biedt een aantal mechanismes essentieel voor het werken met big data.

  • Binnen Conduct wordt gewerkt met contexten. Een context is een domein waarbinnen gelijksoortige gegevens worden verwerkt. Met een druk op de knop kan een kopie van een context worden aangemaakt waarbinnen naar hartenlust kan worden geëxperimenteerd.
  • Conduct werkt met cellen. Iedere cel bevat een stukje logica. Laat 2 cellen naast elkaar werken, 1 op basis van BAU logica, en de ander aangepast naar de inzichten van big data. Maak een 3e cel om de verschillen te evalueren.
  • Conduct werkt met 3rd party big data analyse producten.
  • Binnen Conduct kunnen standaard alle gegevens met een druk op de knop RESTful worden gemaakt en is zo integratie met 3rd party producten een eitje. Net zo makkelijk kunnen gegevens ontsloten worden met bestandsuitwisseling of database replicatie.

Conduct levert dus een korte feedback loop. Ideeën kunnen direct worden uitgeprobeerd en maakt het daardoor mogelijk dat het big data team in de business unit kan worden opgenomen, zonder afhankelijkheid met IT.