Conduct is een IT platform bedoeld om enerzijds het maken en onderhouden van gegevensstromen tussen afdelingen, niveaus en functies binnen een organisatie sterk te versimpelen en anderzijds het bewerken van gegevens sterk te versimpelen. Conduct doet dit door de afhankelijkheid met IT changes weg te halen. Wijzigingen in gegevensstromen en bewerkingen kunnen worden doorgevoerd buiten de IT organisatie om. Conduct doet dit zonder de veiligheid van gegevens uit het oog te verliezen.

Organizations that choose to move toward the Boundaryless Organization to improve their operational effectiveness are finding Information Technology resistant.

Over het algemeen ondervindt een organisatie dus weerstand vanuit de IT organisatie bij het realiseren van een boundaryless organisation. Met Conduct krijgen afdelingen, functiegroepen en andere teams binnen een organisatie de beschikking over hun eigen data lake. De teams kunnen zelf bepalen welke gegevens met wie gedeeld worden, en wat er met de gegevens gedaan wordt. Het delen en bewerken van de gegevens vereist geen inspanning van IT.

Op deze manier creëert Conduct een boundaryless information flow binnen een organisatie. De methode was ondermeer afgeleid van het Boundaryless Information Flow architectuur raamwerk dat indertijd is geformuleerd door The Open Group, om weerstand te verminderen en barrières te verlagen en zodoende boundaryless organisaties te ondersteunen.

Nadat de barrières zijn verwijderd krijgt een organisatie de volledige beschikking over de noodzakelijke gegevens en kan het naar eigen inzicht zichzelf verbeteren, om sneller marktwerkingen te volgen, en uiteindelijk op de markt vooruit te lopen.